Edrych i mewn: Cymraeg

Author:

The Woodland Trust

Publication date:

March 2018

Publication type:

Policy paper

Pages:

8

Leaves in blossom front cover

Mae’r papur polisi hwn yn esbonio safiad Coed Cadw ar bwysigrwydd datblygu polisi rheoli tir cynaliadwy ar ôl Brexit.

Dyma gyfle i greu system integredig sy’n gwneud defnydd o goed, goetir a gwrychoedd – yng nghefn gwlad, ar ffermydd yn yr ucheldiroedd ac mewn ardaloedd trefol – a hynny i gynnig manteisio i’r cyhoedd.

Mae’r rhain yn cynnwys awyr glân, dwr, defnyddiau adeiladu, bwyd, lleoedd i ymlacio a llawer mwy.

Download PDF (8.89 MB)