Edrych i mewn: Cymraeg

Author:

The Woodland Trust

Publication date:

January 2014

Publication type:

Practical guidance

Pages:

28

Woodland creation and flood management, January 2014 policy paper

Mae’r papur polisi hwn yn ystyried swyddogaeth creu coetir o ran lleihau llifogydd.

Sut all coed a gwrychoedd/perthi lleddfu llifogydd a help rheoli dŵr? Mae’r astudiaethau achos hyn o Gymru, cynnig enghreifftiau o sut mae hyn yn gweithio.

Mae’r paper yn ystyried:

• Cost a thrallod llifogydd
• Gwahanol fathau o lifogydd
• Sut mae defnydd tir yn effeithio ar lifogydd
• Sut y gall coed helpu.

Download PDF (1.82 MB)