Edrych i mewn: Cymraeg

Author:

The Woodland Trust

Publication date:

September 2017

Publication type:

Case study

Pages:

6

Timber products from ancient woodland restoration, 2017 case study

Mae’r astudiaeth achos hon yn edrych ar gynhyrchu cynnyrch coed o ansawdd uchel o adfer coetir hynafol yng Nghymru.

Mae Ray a Jeannie Turner wedi bod yn berchen ar Goed y Galchog a hynny ers 11 mlynedd.

Heb gymorth grantiau, mae rhaid i dirfeddianwyr edrych am ffyrdd mwy creadigol i sicrhau fod adfer coetir yn talu amdano’i hun.

Mae’r cwpl yn troi’r pren sy’n dod o’r goedlan yn fyrddau llawr o ansawdd uchel.

Download PDF (732 KB)