Edrych i mewn: Cymraeg

Author:

The Woodland Trust

Publication date:

February 2013

Publication type:

Case study

Pages:

36

The Pontbren project – sustainable land management, February 2013

Mae’r adroddiad hwn yn amlinelli Prosiect Pontbren, a sefydlwyd gan grŵp o ffermwyr, cymdogion, yn ucheldiroedd Cymru.

Mae’n esbonio sut y gwnaeth plannu coed a rheoli coetir ar eu ffermydd da byw, nid yn unig wella effeithlonrwydd, ond dod â manteision eraill hefyd.

Mae’r dystiolaeth a gasglwyd yn helpu llunio polisi rheoli tir, a hynny ymhell y tu hwnt i’r ffermydd sy’n cymryd rhan.

Download PDF (1.67 MB)