Edrych i mewn: Cymraeg

Author:

The Woodland Trust

Publication date:

December 2016

Publication type:

Policy paper

Pages:

3

Use of Welsh language position statement, 2016

Mae’r canllawiau hyn yn amlinelli ein safbwynt ar ddefnyddio’r iaith Gymraeg wrth gyfathrebu â’r cyhoedd.

Mae’n cynnwys defnydd o’n henw Cymraeg (Coed Cadw) a’r defnydd o’r Gymraeg mewn cyhoeddiadau, datganiadau i’r wasg, ar y ffôn ac mewn cyfarfodydd cyhoeddus.

Lle bo’n briodol, mae defnyddio’r Gymraeg ochr yn ochr â’r Saesneg yn ein galluogi i gyfathrebu’n fwy effeithiol â phobl yng Nghymru.

Download PDF (131 KB)