Edrych i mewn: Cymraeg

Author:

The Woodland Trust

Publication date:

January 2017

Publication type:

Case study

Pages:

5

Woodfuel from ancient woodland restoration case study, 2017

Mae’r astudiaeth achos hon yn ystyried ateb creadigol o ran ariannu adfer coetir hynafol. Rheoli coetir ar gyfer coed tân.

Gan nad oes llawer ar gael o ran cymorth grant o’r llywodraeth, mae angen arloesi weithiau er mwyn adfer coetir hynafol.

Fe edrychodd perchnogion Barling’s Barn, busnes gwyliau hunanarlwyo ger Llanbrynmair yng Nghanolbarth Cymru, at gynhaeaf cynaliadwy o danwydd coed. Mae'r canlyniadau wedi bod yn wych.

Download PDF (5.11 MB)