Edrych i mewn: Cymraeg

Er mwyn helpu bywyd gwyllt i ffynnu, mae ein coedwigoedd yn lleoedd naturiol – dim cyfleusterau na glanhawyr – felly mae’n well dod yn barod ar gyfer eich ymweliad. Cofleidiwch dawelwch natur, teithiau cerdded hyfryd a golygfeydd hyfryd wrth amddiffyn ein coedwigoedd ar gyfer y dyfodol gyda’r awgrymiadau da hyn ar gyfer eich ymweliad.

Bluebells along path, Heartwood Forest

1. Arhoswch ar y llwybrau

Cadwch glychau’r gog a bywyd gwyllt sy’n nythu ar y ddaear yn ddiogel rhag sathru traed a pawennau.

Young family dog walking on woodland path

2. Cadwch gŵn yn agos

I osgoi aflonyddu ar fywyd gwyllt sy’n nythu ar y ddaear a da byw.

autumn woodland dog and owner

3. Ewch â llanast cŵn adref

Cadwch goedwigoedd yn lân ac yn rhydd o glefydau. Mae pentyrrau o baw cŵn yn ddifetha i bawb.

Close up of flames on a camp fire

4. Byddwch yn cŵl – arhoswch yn rhydd o dân

Gall tanau a barbeciw arwain yn gyflym at danau bywyd gwyllt sy’n dinistrio coedwigoedd a bywyd gwyllt.

Female hazel dormouse hibernating

5. Gadewch cysgu dros nôs i’r bywyd gwyllt

Mae gwersylla yn tarfu arnyn nhw a’u cartrefi.

Car park, Philipshill Wood

6. Parciwch gydag ystyriaeth

Osgoi ymylon a phyrth ffermydd a chaniatáu lle i gerbydau sy’n pasio.

Group of friends cycling in woods

7. Gwiriwch fynediad beic

Gall beiciau mynydd niweidio cynefinoedd ac aflonyddu ar fywyd gwyllt. Mae llawer o goedwigoedd yn anaddas ar gyfer beicio, felly gwiriwch am arwiniad wrth y nyedfeydd. Lle caniateir beicio, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y llwybrau.

Kingfisher female emerging from water with fish

8. Nofio ar gyfer bywyd gwyllt yn unig

Mae pobl a chŵn sy’n dod i mewn i’r dŵr yn dychryn adar sy’n nythu ac yn niwedio cynefinoedd dŵr.

Litter scattered in a grassy area with trees in the background

9. Ewch â’ch sbwriel adref

Mae sbwriel yn edrych yn hyll a gall fod yn angheuol i fywyd gwyllt.

Kestrel chick on mossy rock

10. Nid yw coed yn dda ar gyfer dringo creigiau

Mae arwynebau ansefydlog, rhywogaethau prin ac anifeiliaid sy’n nythu yn golygu nad yw’n ddiogel i bobl na bywyd gwyllt.

Cute fox cub looking out of den

11. Byddwch yn ystyriol o guddfannau

Os ydych chi mewn coetir hynafol, mae’n well gadael moch daear a llwynogod i adeiladu cuddfannau gan y gall niweidio coed a phlanhigion ac afloyddu ar fywyd gwyllt. Cadwch lygad am ganllawiau ar y safle os nad ydych chi’n siŵr.

Volunteer Alison Stewart on a laptop in her kitchen

12. Cynlluniwch eich ymweliad

Mae gan coedwigoedd offer da ar gyfer bywyd gwyllt, ond nid oes ganddyn nhw doiledau, caffis, biniau sbwriel na staff i glanhau.

Archwiliwch mwy o awgrymuadau defnyddiol

Visiting woods

Go exploring

Primordial landscapes, tangled branches, breathtaking wildlife and miles of woodland trails. From the countryside to cities, we care for thousands of woods throughout the UK, all free to visit.

Find a wood near you