Gall coeden fod yn breswylydd hynaf pentref, yn ffigwr cryf hunaniaeth rhanbarth neu’n heneb naturiol sy’n rhan annatod o stori cenedl. Gall hefyd fod yn goeden leol boblogaidd; lle i chwarae ac ymarfer corf; balchder a llawenydd y garddwyr a lle i gymunedau ymgynnull.

Ymhlith yr enillwyr blaenorol mae coeden dderw hynafol y dywedir iddi wasanaethu fel llys canoloesol, coeden ffawydd copr ifanc ar gae chwarae ysgol gynradd yn yr Alban a castanwydd melys mewn parc gwledig y gallwch sefyll y tu mewn yng Nghymru.

Diolch i gefnogaeth gan chwaraewyr y ‘People’s Postcode Lottery’ mae hyd at £1000 mewn gwobrau gofal coed ar gael i’r goeden fuddugol ym mhob gwlad. Mae gwobrau llai hefyd ar gael ar gyfer coed ar y rhestr fer sydd angen help i oroesi. Nod gwobrau gofal yw helpu coed i fyw bywydau hir ac iach, am genedlaethau i ddod.

Bach o 'Tree LC'

Bwriad ein gwobrau gofal coed yw helpu i amddiffyn, cefnogi a dathlu dyfodol iach i’ch coeden arbennig. Gellir eu defnyddio i dalu cost y rheolaeth angenrheidiol neu i helpu i ragnodi bywyd mwy llewyrchus i goeden trwy:

  • Gwaith coed fel tocio, ffensio, halio, teneuo ar gyfer amddiffyn gwreiddiau a / neu dynnu neu reoli llystyfiant cystadleuol
  • Darparu deunyddiau deongliadol neu addysgol, neu wybodaeth ddigidol sy’n helpu i adeiladu cefnogaeth i’ch coeden
  • Arolygon coed neu gyngor rheoli proffesiynol
  • Galluogi gweithgareddau ymgysylltu â’r gymuned i helpu i gefnogi a gwarchod eu coeden.

Gallwch ddarllen telerau ac amodau’r gystadleuaeth, y raffl fawr, a’r gwobrau gofal coed ar ein tudalen telerau ac amodau.

Siarter y Coed

Mae cystadleuaeth Coeden y Flwyddyn yn cael ei rhedeg i gefnogi’r Siarter Coed, Coedwigoedd a Phobl – menter sy’n nodi 10 egwyddor coed i’w hymgorffori y nein cymdeithas ar gyfer dyfodol lle mae pobl a choed yn gryfach gyda’i gilydd. Darganfyddwch fwy a lleisiwch eich cefnogaeth yn treecharter.uk