Edrych i mewn: Cymraeg

Rydym wrth ein bodd ein bod wedi rhoi degau o filoedd o goed i ffwrdd mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Llais Y Goedwig.

Bydd y coed yn cael eu plannu ledled Cymru, gan helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd ac i roi hwb i’r gwaith o greu Coedwig Genedlaethol i Gymru.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu broblemau ynghylch eich cais plannu coeden i mi, bydd ein tîm cymorth yn delio â cheisiadau tan 5yp ddydd Gwener 12 Mai 2023.

Ffôn: 0330 333 3300

Ebost:walestreegiveaway@woodlandtrust.org.uk

Post: Supporter Services, Woodland Trust, Kempton Way, Grantham, Lincolnshire, NG31 6LL

Yn anffodus, ar ôl 12 Mai 2023 ni fydd ein tîm cymorth bellach yn gallu cynorthwyo gydag ymholiadau postio coeden.