Skip Navigation

Dal y dyfroedd yn ôl – creu coetir a lliniaru llifogydd

Back to publication listing

Holding back the water
Authors
Publication date 2014
Publication type Policy paper
Pages 28

Sut gall coed a gwrychoedd/perthi helpu lleddfu llifogydd a rheoli twr yn well? Darllenwch y llyfryn byr hwn i ddarganfod...

Fe all coed gynnig atebion ymarferol a chynaliadwy i berygl llifogydd, yn ogystal â llwyth o fanteision amgylcheddol ac economaidd eraill. Mae’n ddogfen y cynnwys enghreifftiau o Gymru sy’n dangos sut mae hyn yn gweithio ar lawr gwlad.