Skip Navigation

Woodland Trust Blog

Bleubells at Ashenbank wood

Broadleaf magazine

by Elisabeth Garton, Editor on 08 November 2013

Get the latest Woodland Trust news with Broadleaf, our membership magazine.

Flooded woodland

How tree planting could help reduce flood risk in Wales

by Rory Francis, Communications Officer - Wales on 07 November 2013

The 2004 Foresight Future Flooding report suggested that the annual economic damages in Wales will rise from £70 million in 2004 to £1,235 million in the 2080s under the most likely scenario.

Quarry site

The impact of development

by Kaye Brennan, Senior Campaigner on 11 October 2013

Ancient woodland dates back hundreds of years and supports more threatened species than any other habitat in the UK. However, less than 300,000ha remains.

Dyn o Landderfel yn ennill gwobr genedlaethol am ei ymdrechion dros goed

by Rory Francis, Communications Officer - Wales on 01 January 0001

Llongyfarchiadau mawr i Brian Palmer, cyn-Reolwr Datblygu Arweiniaeth o Landderfel ger y Bala, sydd wedi ennill Gwobr Cadeirydd Coed Cadw, sy’n cael ei roi’n flynyddol i gydnabod gwaith gwirfoddol rhagorol i gefnogi ‘n gwaith ni.

Cynhaeaf Cenedlaethau’r Dyfodol

by Nigel Pugh, Campaigns officer Wales on 01 January 0001

Nawr, mae gennym gyfle unwaith mewn bywyd i newid y ffordd yr ydym yn rheoli tirwedd Cymru er budd holl drigolion y wlad ac i sicrhau ‘Cynhaeaf Cenedlaethau’r Dyfodol’.

Y diweddaraf yn Coed Ffos Las

by Llinos Humphreys, Communications and engagement manager – Wales on 01 January 0001

Beth sy’n digwydd yng Nghoed Ffos Las?

Defnydd Tir Cynaliadwy ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol

by Nigel Pugh, Campaigns officer Wales on 01 January 0001

Beth yw defnydd tir cynaliadwy, sut y gall adfer tirwedd a natur Cymru, a sut y gall wella ein bywydau?

Amddiffyn cenhedlaeth hynafol o goetir a choed

by Nigel Pugh, Campaigns officer Wales on 01 January 0001

Gallai newidiadau posibl i bolisi cynllunio yng Nghymru beryglu’r ychydig o ddarnau goetir a choed hynafol sydd ar ôl. Mae’n hanfodol bwysig ein bod ni’n ymateb i’r bygythiad newydd yma i goetir a choed hynafol, a hynny ar frys.

Previous 67

Showing 661-668 of 668 results