Cymru

Bill, Cob Cymreig wyth mlwydd oed gyda'i berchennog Kevin Taylor, yn dangos sut roedd coed yn cael ei dynnu o goedwigoedd yn y gorffennol, a hynny mewn diwrnod agored diweddar ym Mhenycoed, Llangollen, un o goedlannu Coed Cadw. Llun: WTPL/Keith Morris

Rydym yn teimlo'n gryf fod angen gwarchod coed a choetir yn ogystal â chreu coedlannau newydd i bobl ac i fyd natur. Ond rydym yn wastad angen eich help chi!

Rydym yn teimlo'n gryf fod angen gwarchod coed a choetir yn ogystal â chreu coedlannau newydd i bobl ac i fyd natur. Ond rydym yn wastad angen eich help chi!

Mae Cymru’n un o wledydd lleiaf coediog Ewrop. Dim ond rhyw 14 y cant o dirwedd Cymru sy’n goediog ac mae llai na hanner hwn yn goetir brodorol, neu frasddeiliog. Allwch chi weld hefyd beth allwch chi wneud i’w warchod yn well, ac i greu rhagor.

A wyddech chi?

Mae coetir hynafol yn arbennig werthfawr a phwysig. Os caiff ei ddinistrio, ni ellir ei ail-greu. Mae rhai coedlannau hynafol yn dyddio’n ôl i’r hen goedwig wyllt oedd yn gorchuddio darn helaeth o Gymru yn dilyn Oes yr Iâ.

Llai na phump y cant o dirwedd Cymru sy’n goetir hynafol. Fodd bynnag, mae Polisi Cynllunio Llywodraeth Cymru’n datgan y glir y dylid ei ddiogelu rhag datblygiad a fuasai’n ei niweidio’n sylweddol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu targed uchelgeisiol i greu 100,000 hectarau o goetir ychwanegol dros yr ugain mlynedd nesaf. Mae Coed Cadw’n awyddus i helpu cyflawni hyn.

Mae gennym dros 100 o goedlannau yng Nghymru gydag arwynebedd o 1,580 o hectarau (3,900 o erwau). Fe gaiff y cyhoedd ymweld â bron pob un o’r rhain ar unrhyw amser, a hynny am ddim.

Rhagor o Gymru