Skip Navigation

Coeden y Flwyddyn 2019

Fe all coeden fod yn breswylydd hynaf pentref, yn ffigwr sy’n ganolog i hunaniaeth rhyw ranbarth, neu’n heneb naturiol sy’n adrodd stori cenedl. O’r goeden gyntaf a wnaethoch chi ei dringo erioed, i’r goeden fwy cnotiog a welsoch chi erioed - mae pob un ohonynt â stori i’w hadrodd. Mae’n cystadleuaeth genedlaethol ni’n dathlu’r coed ar draws Gwledydd Prydain sydd â’r straeon mwyaf hynod i’w hadrodd.

Diolch i gefnogaeth oddi wrth chwaraewyr y People’s Postcode Lottery, mae grantiau gofal coed o hyd at £1,000 ar gael i’r coed mwyaf llwyddiannus a haeddiannol yn y gystadleuaeth, i’w helpu i fyw bywydau hir ac iach, ar gyfer y cenedlaethau a ddêl.

Rydyn ni bellach yn pwyso a mesur yr enwebiadau er mwyn llunio rhestr fer o’r coed gorau. Fe allwch chi bleidleisio am eich ffefryn o’r 9 Medi ymlaen.


Grantiau gofal coed

Tree of the Year website

Bwriad ein grantiau gofal coed yw helpu amddiffyn, cefnogi a dathlu dyfodol iach ar gyfer eich coeden arbennig. Gellir eu defnyddio i gwrdd â chostau rheolaeth angenrheidiol neu i helpu sicrhau dyfodol disglair i’r goeden trwy:

• Gwaith fel brigdorri, ffensio, teneuo o gwmpas y goeden, taenu gwellt ayyb i amddiffyn y gwreiddiau neu gael gwared ar lystyfiant sy’n cystadlu â’r goeden
• Darparu defnyddiau dehongli neu addysgiadol, arwyddion neu wybodaeth ddigidol sy’n helpu adeiladu cefnogaeth ar gyfer y goeden
• Arolygon coed neu gyngor proffesiynol am reolaeth
• Gwaith ymgysylltu â’r gymuned leol i helpu cefnogi ac amddiffyn y goeden.


Cofiwch ddarllen ein termau ac amodau.


 

ppl_logo

  Tree Charter website