Skip to main content

A hoffech chi ddefnyddio'ch profiad ymchwil, Cymraeg ysgrifenedig a llafar rhugl ac angerdd am goedwigoedd a choed i wirfoddoli i brif elusen gadwraeth y DU? Mae Coed Cadw yn rheoli dros 100 o safleoedd ledled Cymru, cymysgedd amrywiol o goedwigoedd trefol a gwledig, ac mae llawer ohonynt yn goedwig hynafol gyda hanes naturiol a dynol ddiddorol.

Rydym yn chwilio am wybodaeth allweddol a fydd yn ymgysylltu â chymunedau lleol, ymwelwyr a chefnogwyr Coed Cadw gyda'r coetiroedd hynafol yn ein gofal, gan ddatgelu cysylltiadau â diwylliant coetiroedd y gorffennol. Bydd y gwaith hwn yn cyfrannu at ein nod o ddangos ffyrdd o reoli coed a thirweddau coediog yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Rhagwelir y bydd y rôl hon yn gyfle cyfyngedig o amser, gyda'r nod o lunio adroddiad cryno terfynol ar dreftadaeth y safle heb fod yn hwyrach na chwarter 1, 2020.

Yn y rôl hon, byddwch yn casglu gwybodaeth i helpu i adeiladu stori unigryw am dreftadaeth Coed Felinrhyd & Llennyrch, darn gwerthfawr o'r Goedwig Law Geltaidd. Byddai hyn yn cael ei wneud dros oddeutu un diwrnod yr wythnos, o gartref, ond gydag ymweliadau achlysurol i'r safle.

Other volunteering opportunities