Skip Navigation

Caring for Wales' historic trees

Back to publication listing

Caring for Wales' historic trees
Authors
Publication date 2018
Publication type Practical guidance
Pages 12

Mae gwerth hanesyddol a diwylliannol gwrychoedd/perthi, a’u gwerth i fyd natur yn anferth. Maent hefyd yn cynnwys llawer o’n coed hynafol ni.

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datblygu prosiect y Goedwig Hir, a hynny mewn partneriaeth gyda Coed Cadw a chyda chefnogaeth Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Sefydliad Esmée Fairburn. Gyda’n gilydd fe wnawn ni weithredu’n ymarferol, gan recriwtio miloedd o wirfoddolwyr i blannu 100,000 o goed a gweld 120km o wrychoedd yng Nghymru.

Woodland Trust Wales
Woodland Trust Cymru