Edrych i mewn: Cymraeg

Author:

The Woodland Trust

Publication date:

January 2016

Publication type:

Policy paper

Pages:

13

Mae Cymru'n well gyda choeds

Mae’r adroddiad hwn yn edrych dull o reoli tir yn gynaliadwy a arweiniwyd gan ffermwyr.

Fe dyfodd Prosiect Pontbren o'r angen i leihau costau trwy gyflwyno bridiau gwytnach o wartheg a allai dreulio mwy o amser y tu allan.

Roedd hyn yn golygu plannu coed a gwrychoedd i'w cysgodi. Darganfu'r ffermwyr fod hyn wedi dod â buddion annisgwyl. Y canlyniad terfynol yw model newydd o ffermio cynaliadwy sydd wedi'i brofi'n dda ar gyfer ffermwyr a’r rhai sy’n llunio polisi.

Download PDF (6.26 MB)