Edrych i mewn: Cymraeg

Ar 6 Mai 2021, penderfynwyd miliynau o bleidleiswyr Cymru, gan gynnwys pobl ifanc 16 – 17 oed am y tro cyntaf, yn penderfynu pwy fydd yn Senedd nesaf Cymru.

Bydd gan eich cynrychiolwyr newydd y pwer a’r dylanwad i osod Cymru ar gwrs cryf i fynd i'r afael â’r argyfyngau hinsawdd a natur ar frys.

Mae’r etholiadau hyn yn foment dyngedfennol wrth benderfynu arweinyddiaeth wleidyddol a fydd â’r pwer i weithredu ar yr argyfyngau hyn. Mae plannu ac amddiffyn coedwigoedd a choed yn allweddol. Mae ein maniffesto ‘Gwreiddiau Adferiad Gwyrdd yng Nghymru’ yn nodi sut a pham y mae’n rhaid i gynrychiolwyr y dyfodol wneud hyn yn flaenoriaeth i hybu’r adferiad gwyrdd sydd ei angen ar frys ar Gymru.

Nawr bod cynrychiolwyr Senedd Cymru wedi eu hethol byddwn yn dechrau gweithio gydag MSau newydd i sicrhau bod coedwigoedd a choed brodorol yn parhau i fod yn uchel ar yr agenda a bod y gweithredu sydd ei angen arnom yn digwydd. Diolch i’r cannoedd o bobl a gysylltodd â’u hymgeiswyr, mae gennym sbringfwrdd pwerus lle gallwn yrru uchelgais a gweithredu ymlaen.

Darllenwch ein blaenoriaethau ar gyfer Senedd nesaf Cymru