Edrych i mewn: Cymraeg

Ar 6 Mai 2021, bydd miliynau o bleidleiswyr Cymru, gan gynnwys pobl ifanc 16 – 17 oed am y tro cyntaf, yn penderfynu pwy fydd yn Senedd nesaf Cymru.

Bydd gan eich ymgeiswyr y pwer a’r dylanwad i osod Cymru ar gwrs cryf i fynd i'r afael â’r argyfyngau hinsawdd a natur ar frys.

Mae’r etholiadau hyn yn foment dyngedfennol wrth benderfynu arweinyddiaeth wleidyddol a fydd â’r pwer i weithredu ar yr argyfyngau hyn. Mae plannu ac amddiffyn coedwigoedd a choed yn allweddol. Mae ein maniffesto yn nodi sut a pham y mae’n rhaid i gynrychiolwyr y dyfodol wneud hyn yn flaenoriaeth i hybu’r adferiad gwyrdd sydd ei angen ar frys ar Gymru.

Darllenwch ein blaenoriaethau ar gyfer Senedd nesaf Cymru

Gallwch chi wneud hyn i ddigwydd

Gofynnwch i'ch ymgeiswyr Senedd Cymru gynnwys coedwigoedd a choed yn eu haddewidion maniffesto cyn i chi bleidleisio ar 6 Mai.

Mae ein templed yn ei gwneud hi’n hawdd. Bydd personoli’ch e-bost yn ei wneud yn fwy pwerus felly cymerwch eiliad i wneud hyn.

View of canopy, Cadora Woods

Gofynnwch i ymgeiswyr y Senedd flaenoriaethu coed

Mae coedwigoedd a choed yn allweddol i fynd i’r afael ag argyfyngau natur a hinsawdd

Gweithredwch nawr