Enwebiadau ar gyfer Coeden y Flwyddyn 2018

O'r goeden gyntaf naethoch chi ddringo, i'r goeden fwyaf a welsoch erioed. Mae rhai coed yn fythgofiadwy - boed yn dirnod, neu’n athro neu ysbrydoliaeth. Ond pa goeden sydd fwyaf arbennig i chi? Mae enwebiadau ar agor bellach ar gyfer Coeden y Flwyddyn eleni.

Diolch i gefnogaeth gan chwaraewyr y People’s Postcode Lottery, fe allwn ni gynnig hyd at £1000 mewn dyfarniadau gofal coed ar gael i'r coed mwyaf llwyddiannus yn y gystadleuaeth i'w helpu i fyw bywydau hir ac iach, am genedlaethau i ddod.

Enwebu eich Coed y Flwyddyn

Mae enwebiadau yn agored i unrhyw goeden fyw yn y DU sydd â stori i'w ddweud. Fe all unrhyw unigolyn, grŵp neu sefydliad enwebu unrhyw goeden tan 9am ar 6 Awst. Ni ellir enwebu coed sydd wedi ennill y gystadleuaeth yn y gorffennol. Fe allwch weld yr enillwyr blaenorol trwy sgrolio drwy'r oriel luniau ar frig y dudalen hon. (Noder, ni wnaeth Gogledd Iwerddon gymryd rhan yng nghystadleuaeth 2014.)

Bydd panel annibynnol o arbenigwyr ym mhob un o'r pedair gwlad yn dewis rhestr fer o'r enwebiadau sy’n dod i mewn. Wedyn, fe fydd yna bleidlais gyhoeddus i ddewis enillwyr, a hynny nes ymlaen yn y flwyddyn.


Gofal coed arbennig

Bwriad ein dyfarniadau gofal coed yw helpu i ddiogelu, cefnogi a dathlu dyfodol iach i'ch coeden arbennig chi. Gellir eu defnyddio i dalu am gost rheoli angenrheidiol neu i helpu sicrhau bywyd mwy ffyniannus i’r goeden trwy:

• Arolygon coed neu gyngor rheoli proffesiynol

• Gwaith coed megis tynnu, ffensio, teneuo eraill o gwmpas y goeden arbennig, mowldio ar gyfer gwarchod gwreiddiau a / neu symud neu reoli llystyfiant sy'n cystadlu â’r goeden

• Darparu defnyddiau, arwyddion neu wybodaeth ddehongli neu addysgol sy'n helpu i greu cefnogaeth i'ch coeden

• Galluogi gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned i helpu i gefnogi a diogelu eu coeden.


ppl_logo

  Tree Charter website

Read this page in...