Rheolaeth Tir Cynaliadwy

What is Scrapbook?

Scrapbook

Save all your favourite Woodland Trust content in one place.

Find out more about Scrapbook
Authors: Publication date: Publication type: Pages:
2018 Policy paper 8
Rheolaeth Tir Cynaliadwy

Sut gall coedydd a choed ddarparu nwyddau cyhoeddus yng Nghymru

Gadael yr Undeb Ewropeaidd yw’r newid mwyaf yng nghefnogaeth a rheoleiddio defnydd tir a rheolaeth yn y Deyrnas Unedig ers 40 mlynedd. Mae Brexit yn cynnig cyfle unigryw i ddatblygu polisi rheoli tir cynaliadwy sy’n darparu dyfodol hyfyw i’n tirweddau a chefn gwlad a hefyd dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.