Achubwch goedwigoedd hynafol De Cymru

Mae’r ddau opsiwn ar gyfer llwybr y ffordd yn bygwth Log Wood ym Mro Morgannwg (Llun: Nigel Pugh)

Mae coedwigoedd a choed hynafol ger Caerdydd dan fygythiad oherwydd ffordd arfaethedig newydd.

Mae Cyngor Bro Morgannwg eisiau adeiladu ffordd newydd i helpu sicrhau mynediad cyflym i faes awyr Caerdydd a'i datblygiadau ehangach. Lansiwyd ymgynghoriad i ddirnad barn y cyhoedd ar y pwnc. Rhoddwyd dau opsiwn, dau lwybr, gerbron. Mae'r Llwybr Dwyreiniol yn bygwth chwe choedlan hynafol, gan dorri trwy'r rhan fwyaf ohonynt. Mae Llwybr y Gorllewin yn bygwth saith ohonynt. Mae hyn yn annerbyniol.

Rydym yn galw ar y Cyngor i ailystyried yr opsiynau hyn a sicrhau na fyddant yn dinistrio coedwigoedd hynafol gwerthfawr.

Nid oes gennym lawer o amser i achub y coedwigoedd hynafol hyn. Felly, a wnewch chi weithredu yn awr?

Read this page in...

What is ancient woodland?

Ancient woodland contains some of our most precious woodland habitats that are home to many species of rare wildlife.

Find out more