Skip Navigation

Mae Ceffyl y Canmlwyddiant yn dod i’r Senedd

Fe fydd cerflun o geffyl, maint llawn, yn cael ei arddangos y tu allan i’r Senedd, am ddiwrnod yn unig, Ddydd Llun y 6 Tachwedd (Llun: Steve Tomlinson)
Fe fydd cerflun o geffyl, maint llawn, yn cael ei arddangos y tu allan i’r Senedd, am ddiwrnod yn unig, Ddydd Llun y 6 Tachwedd (Llun: Steve Tomlinson)

Fe fydd yr wythnos cyn Sul y Cofio yn un bwysig i Goedwig Canmlwyddiant Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru, ac rydym yn gwahodd ein haelodau a'n cefnogwyr i ddod draw i rannu’r profiad gyda ni.

Canolbwynt ein Coedwig Ganmlwyddiant yng Nghoed Ffos Las yn Sir Gaerfyrddin fydd gerflun o geffyl rhyfel, maint llawn, a grëwyd allan o ddur Corten gan y dylunydd Steve Tomlinson. Mae'r gwaith bron yn barod i'w osod, ond ar y ffordd i Goed Coed Ffos fe fydd yn treulio diwrnod y tu allan i'r Senedd, cartref y Cynulliad Cenedlaethol ym Mae Caerdydd. Y syniad i rhoi cyfle i Aelodau'r Cynulliad ac aelodau'r cyhoedd i’w weld a’i edmygu . Fe fydd yna arddangosfa hefyd y tu mewn i'r Cynulliad.

Mae croen y ceffyl wedi’i wneud o ddail o ddur Corten sy'n rhydu wrth iddi heneiddio. Mae'r dail a ddewiswyd, derw, masarn, gwern, ffawydd, helyg a chelyn, yn cynrychioli rhai o'r gwahanol ffyrdd y defnyddiwyd coed a phren yn y rhyfel. A chalon y cerflun fydd pedol y cafwyd hyd iddi ar y safle, yn ôl pob tebyg o'r hen ffermdy a oedd unwaith yn sefyll yno.

Steve Tomlinson a’r Ceffyl Rhyfel a greuodd ar gyfer Coed Ffos Las (Llun: Steve Tomlinson)
Steve Tomlinson a’r Ceffyl Rhyfel a greuodd ar gyfer Coed Ffos Las (Llun: Steve Tomlinson)

Efallai y byddwch yn cofio inni drefnu cystadleuaeth yn ystod yr haf yn gofyn i bawb awgrymu enwau i’r ceffyl. Mae'r enw buddugol yn y gystadleuaeth yn dal i fod yn gyfrinach, ond fe'i cyhoeddir mewn seremoni arbennig y tu allan i'r Senedd am 11 y bore ar 6 Tachwedd.  Fe fydd Jane Hutt AC, Arweinydd y Tŷ yn y Cynulliad Cenedlaethol, yn cyhoeddi'r enw buddugol, ym mhresenoldeb y ceffyl ei hun.

A gawn ni ymestyn gwahoddiad i chi ddod draw a rhannu'r profiad arbennig hwn gyda ni. Os hoffech ddod draw, rhowch wybod i ni trwy archebu yma.

Ein nod yn Ffos Las yw creu coeweig arbennig, un a fydd yn sefyll yn uchel i gofio'r genhedlaeth o 100 mlynedd yn ôl, gan ddarparu teyrnged parhaol i bawb oedd yn ymwneud â'r Rhyfel Byd Cyntaf. Erbyn diwedd y prosiect, byddwn wedi plannu dros 90,000 o goed ar y safle. Y canolbwynt, y nodwedd goffa, fydd y cerflun ceffyl hwn. Mae’r cerflun yn cynnwys siapiau gwahanol ddail, gan amlygu'r rôl allweddol a chwaraeodd coedwigoedd a choed yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Fe fydd hefyd yn coffáu’r mwy na miliwn o geffylau a mulod rhyfel a wasanaethodd yn y Fyddin Brydeinig yn y gyflafan ofnadwy honno.

Ymunwch â ni ar gyfer y digwyddiad arbennig yma ar 6 Tachwedd.

Neilltuwch eich lle