Skip Navigation

Taith drwy amser yng nghoedwig Plas Power

Ar y cyd â’r cwmni JAM Creative, sydd wedi ennill gwobrau am eu gwaith, rydyn ni'n dod â thechnoleg newydd i goetir hynafol gydag App cyffrous newydd, diolch i chwaraewyr y Loteri Cenedlaethol

Ar ôl cael ei lawrlwytho, mae'r App realiti estynedig yn cael ei danio gan farcwyr lleoliad yn y goedwig. Fe fydd llwybr o farcwyr yn datgelu cliwiau i'r gorffennol, newidiadau modern a'r nodweddion hynafol sy'n gwneud y coetir mor arbennig.

Dyfeisgarwch Cymreig

Defnyddiwyd dyfeisgarwch Cymreig i symleiddio'n hymgais ni Coed i adfer coedwigoedd hynafol ar draws y DU. Fe fydd yn tynnu sylw at waith pwysig tîm Adfer Coetiroedd Hynafol, sydd wedi cael ei ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri. Ar ben hynny, mae’r app yn ddwyieithog, yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Meddai Katherine Owen, Rheolwr Ymgysylltu AWR: "Mae'n ffordd wych i ddod â'n gwaith cadwraeth hanfodol yn fyw. Hwyrach y bydd rhai yn gweld eironi yn y ffaith ein bod ni’n annog pobl i edrych ar eu ffonau symudol yn hytrach nag ar y goedwig ei hun. Ond mae hyn yn ffordd wych i gael y neges drosodd i genhedlaeth newydd. Gyda’r app yma, mi allwch chi ymweld â’r goedlan gydag arbenigwr yn eich poced sy’n gallu eich tywys eich o gwmpas."

Un o'r cymeriadau, coedwigwr o’r 1930au, yn cael ei bortreadu gan un o'n coedwigwr go iawn, Adam Thorogood. Mae'n cael ei weld sgwrsio gyda choedwigwr modern am ymdrechion coed Cadw i deneuo coed conwydd ar y safle ac yn adfywio'r cynefin llydanddail.

"Nes i fwynhau bod yn seren ffilm am ddiwrnod," meddai Adam, gan wenu.

"Mae fy nghymeriad yn esbonio beth rydan ni’n trio ei wneud ym Mhlas Power, gan roi gwell dealltwriaeth o'r broses. Roeddwn i wrth fy modd yn esbonio sut aeth y pren caled i adeiladu llongau a gwneud powdwr du yn y gorffennol. "

Yn ddiweddar, fe enillodd JAM Creative wobr 'App Gorau' yng Ngwobrau Digidol WalesOnline am App a wnaed inni o’r enw Follow Fairies.

I lawrlwytho’r app am ddim, chwiliwch am ‘Plas Power Augmented Reality Trail’ yn yr App Store ar gyfer IOS, neu’r Play Store ar gyfer Android

;