Skip Navigation
Rory Francis

Rory Francis

Communications Officer - Wales

Profile

It’s my job to stand up for woods and trees and to tell everyone about the vital work of Coed Cadw, the Woodland Trust in Wales. The world faces huge environmental problems. The answer to many of them is; plant more trees!

Rory Francis has 16 items in their collection

Bardd sy’n canu clod coed

Mae cyn Fardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke, wedi bod yn brysur yn plannu coed, pedair mil a hanner ohonynt, ar ei thyddyn ger Llandysul yng Ngheredigion. A diolch i gynllun Creu Coetir Glastir gan Lywodraeth Cymru, mae pob ffermwr a thirfeddiannwr yn cael eu hannog i ddilyn ei hesiampl, gan wneud defnydd gwell o ardaloedd o dir sydd o werth amaethyddol cyfyngedig mewn ffyrdd fydd yn cefnogi busnes y fferm.

Read more
Previous 2

Showing 11-16 of 16 results